Sprawy cywilne, rodzinne i opiekuńcze

 • błędy medyczne
 • odszkodowania komunikacyjne i osobowe
 • rozwody, alimenty, opieka na dzieckiem
 • spadki

Szczegóły…


Praca i sprawy administracyjne

 • rozwiązanie umowy o pracę i świadectwa pracy
 • mobbing
 • odwołania od decyzji administracyjnych i skargi
 • ubezpieczenia społeczne

Sprawy karne i o wykroczenia

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • naprawienie szkody w postępowaniu karnym
 • odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie lub skazanie

Podmioty gospodarcze i osoby prawne

 • rejestrowanie i obsługa podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie projektów umów spółek
 • zamówienia publiczne
 • ochrona danych osobowych

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź
Biuro Śródmieście

Ul. Langiewicza 18/18, 72-263 Szczecin

Biuro Mierzyn

Ul. Izydy 1a, 72-006 Mierzyn
Tel. 608651736
email: kancelaria@sapieha-sledz.pl

© Ewa Sapieha-Śledź 2020