Zakres usług

Świadczę pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, zarówno w zakresie doradztwa, sporządzania pism i umów, jak i reprezentowania przed sądami i organami administracyjnymi oraz organami ścigania.

Do spraw, w których pomagam, należą m.in.:

Sprawy karne i o wykroczenia

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
  • zażalenia na postanowienia (na umorzenie dochodzenia i inne),
  • sporządzanie apelacji,
  • sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego,
  • dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,
  • dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
  • dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zadzwoń teraz – tel:608651736


Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź
Biuro Śródmieście

Ul. Langiewicza 18/18, 72-263 Szczecin

 Biuro Mierzyn

Ul. Izydy 1a, 72-006 Mierzyn
Tel. 608651736
email: kancelaria@sapieha-sledz.pl

© Ewa Sapieha-Śledź 2020