Zakres usług

Świadczę pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, zarówno w zakresie doradztwa, sporządzania pism i umów, jak i reprezentowania przed sądami i organami administracyjnymi oraz organami ścigania.

Do spraw, w których pomagam, należą m.in.:

Sprawy cywilne:

 • sprawy dotyczące błędów medycznych,
 • odszkodowania za szkody komunikacyjne i osobowe,
 • sprawy o zapłatę,
 • roszczenia wynikające z umów, w tym dotyczące wykonania umowy, zawarcia umowy przyrzeczonej oraz roszczenia z umowy przedwstępnej,
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sprawy o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • zabezpieczanie wierzytelności,
 • naruszenie posiadania i o ochrona własności,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • opróżnienie lokalu (eksmisje).

Sprawy spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • dział spadku, zapis, polecenie,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty, w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, w tym ustalenie kontaktów z wnukiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • podział majątku,
 • dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny,
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi.

Zadzwoń teraz – tel:608651736


Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź
Biuro Śródmieście

Ul. Langiewicza 18/18, 72-263 Szczecin

 Biuro Mierzyn

Ul. Izydy 1a, 72-006 Mierzyn
Tel. 608651736
email: kancelaria@sapieha-sledz.pl

© Ewa Sapieha-Śledź 2020