Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest z Klientem indywidualnie i uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu realizacji usługi.

W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zleceniu prowadzenia sprawy, kwota wynagrodzenia uiszczona za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.

Stosowane są sposoby rozliczeń:

  • ryczałtowy – ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia, . System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • godzinowy – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia.
  • Succes Fee – ustalane jako uzupełnienie wynagrodzenia, uzależnione od rezultatu sprawy

Opłaty powiększane są o 23% podatku od towarów i usług oraz nie uwzględniają zaliczek na wydatki, jeśli sprawy tego wymagają.

Zadzwoń teraz – tel:608651736


Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź
Biuro Śródmieście

Ul. Langiewicza 18/18, 72-263 Szczecin

 Biuro Mierzyn

Ul. Izydy 1a, 72-006 Mierzyn
Tel. 608651736
email: kancelaria@sapieha-sledz.pl

© Ewa Sapieha-Śledź 2020